Stichting Le Fay 

Theater binnen het
sociaal-cultureel domein

Wij willen zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst. Daartoe faciliteren we cultuurmakers die kwalitatief inhoudelijke muziek- en theaterproducties maken voor kwetsbare doelgroepen.

ONZE VISIE & MISSIE
Kickstart Cultuurfonds