De Gedachten Zijn Vrij

Over De Gedachten Zijn Vrij

Met dit nieuwe project wil De Fee Theaterproducties een waardevolle bijdrage leveren aan het welbevinden van kwetsbare ouderen. Vanuit hun eigen inspiratie en talent creëren cultuurmakers in duo’s een compacte voorstelling die raakt aan de thema’s isolement en eenzaamheid.

De tekst van het protestlied ‘De gedachten zijn vrij’ vormt mede de richting.

De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten?
Ze ijlen voorbij naar eigene wetten.
Geen mens kan ze raden, of grijpen of schaden.
Hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij!

Dit nieuwe project is nog volop in ontwikkeling. Houd de site van De Fee Theaterproducties in de gaten!